خواب خوش با لایکو

در صورت خرید اینترنتی محصولات لایکو  و پس از دریافت محصول در صورتیکه مشتریان عزیز درخواست تعویض کالا با کالای دیگری را داشته باشند این امکان (پس از هماهنگی های لازمه) تا 48 ساعت پس از دریافت کالا امکانپذیر خواهد بود.